top of page
  • maorsharonadv

עצות מעשיות לרוכשי דירה


רכישת דירה הינה לרוב, העסקה המשמעותית ביותר בחייו של אדם ועל כן הבדיקות שיש לבצע חשובות מאד ומומלץ להיעזר בעורך דין הבקי בתחום המקרקעין ועסקאות הנדל"ן.

1. יש לבדוק מה טיב הזכויות של המוכר:

זכות בעלות או חכירה ובהתאם לבדוק בלשכת רישום המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל. האם הדירה אכן רשומה על שם המוכר, האם יש רישום של הערות אזהרה, עיקולים, משכונים, צווים וכיוב'. לעיתים הדירה הנמכרת נרכשה מקבלן והרישום מתבצע בשלב הראשון במשרדי החברה המשכנת. חשוב מאד לבדוק את מצבה האמיתי של הדירה ושל בעלי הזכויות בה והאם יש מניעה משפטית או אחרת במכירתה.

2. בדיקה תכנונית:

יש לבדוק באמצעות אדריכל/מתכנן את התאמת הדירה הבנויה בפועל להיתר הבניה וקיומן של זכויות בניה נוספות. לעיתים יש אי התאמה והדירה בנויה שלא על פי היתר הבניה (תוספת חדר וכו') ויש לתת את הדגשים בחוזה המכר ולעיתים אף יש לאי ההתאמה השלכות מסחריות בין המוכר לקונה.

3. משכנתא:

טרם רכישת הדירה יש לקבל אישור עקרוני מבנק למשכנתאות ממנו יטול הרוכש את המשכנתא ובהתאם יש לבנות את מנגנון התשלום.

4. יש לוודא שמושארים מספיק כספים בנאמנות לצורך הבטחת התשלומים השונים שעל המוכר לשלם לרשויות השונות.

5. חשוב לברר ברשות המקומית בדבר חובות שוטפים (ארנונה, מים) והאם תהיה חבות בהיטלי פיתוח, סלילת כבישים וכיוב'. בנוסף יש לבדוק האם יש חבות בהיטל השבחה.

6. מומלץ לערוך בדיקה מקצועית באמצעות מומחה לאיתור ליקוייי בניה וליקויי במערכות הדירה. לעיתים יש לתוצאות הבדיקה השפעה על ערכה של הדירה.

7. לערוך את חישובי מס השבח והרכישה טרם הרכישה בכדי למנוע הפתעות.

האמור לעיל אינו ממצה את מכלול הבדיקות והמדובר בבדיקות חלקיות ואין לראות באמור לעיל תחליף ליעוץ משפטי.

70 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page