top of page
background

תחומי עיסוק

 אנו כאן לצדכם עם פתרונות יצירתיים, הבנה מעמיקה בתחום מהזווית המשפטית והפרקטית, וייצוג מקצועי ללא פשרות.

התחדשות עירונית

ייצוג וליווי משפטי ליזמים וקבלנים

ייצוג בעלי דירות ונציגויות הבתים המשותפים

עסקאות מקרקעין

מכירה ורכישת נחלות במושבים

מכירה ורכישת בתים צמודי קרקע

מכירה ורכישת דירות

רכישת דירה מקבלן

ליווי יזמות לבניה

תכנון ובניה

ייצוג לקוחות בהתמודדות עם כתבי אישום

צווי הריסה, צווי הפסקה וכיוב'

עררים, התנגדויות, עתירות מנהליות

ליווי תוכניות בנין עיר (תב״ע)

מושבים ונחלות

מכירה ורכישת נחלות ובתים בהרחבות

מסלולי היוון של נחלות

הסדרת שימושים חורגים בנחלות

פיצול מגרש מנחלה

עריכת הסכמים משפחתיים

הסכם בין יורשים

עריכת צוואות והסכמי ממון

bottom of page