top of page
מושבים ונחלות רקע

מושבים ונחלות

ליווי משפטי של לקוחות במגזר החקלאי

המשרד נותן מענה מקצועי נרחב ללקוחות המגזר החקלאי ברכישת נחלה ומכירתה. המשרד מלווה את לקוחותיו במסלולי היוון הנחלה.

 

עו"ד שרון מאור מתמחה בהסדרת התא המשפחתי בנחלות חקלאיות, בהסכמים משפחתיים ובצוואות, הסכמים בין יורשים, הסכמי ממון, פיצול מגרש מנחלה.

הליכי הסדרה במושבים ובנחלות ויישום החלטות רשות מקרקעי ישראל מצריכים לעיתים קרובות חשיבה יצירתית והבנה של צרכי המשפחה.

 

עו"ד שרון מאור מכילה בתוכה ניסיון, סבלנות ורגישות רבה תוך התחשבות בתא המשפחתי ומצליחה לגשר ולהגיע להסכמים השומרים על שלום המשפחה.

 

המשרד מתמודד מול וועדות התכנון במצבים תכנוניים מורכבים בנחלות ואיתור פתרונות אפקטיביים ויצירתיים בהתמודדות מול רשות מקרקעי ישראל בסבך הקשיים הקיימים כיום במושבים, ייצוג בוועדות התכנון ובבתי המשפט בתביעות שמוגשות על ידי רשות מקרקעי ישראל לפינוי, הריסה, סילוק יד וכד' וכן דמי שימוש ראויים בנחלות.

עו"ד שרון מאור עורכת ימי עיון והרצאות בפרומים שונים ובמושבים בנושאי החלטות רשות מקרקעי ישראל (המתעדכנות מעת לעת), שיש להן השלכות והשפעות על המשק החקלאי – הנחלות החקלאיות בהיבט הקנייני ובהיבט התכנוני כולל המלצות להסדרת חריגות בניה ושימושים חורגים.

המשרד נותן מענה לכלל הסוגיות המשפטיות במושבים ובנחלות.

נשמח לסייע בכל שאלה

התקשרו09-8782774

או שילחו מייל ונחזור אליכם:

sharon

Thanks! Message sent.

bottom of page