top of page
  • maorsharonadv

ירושת נחלה

עודכן: 2 ביולי 2019

בית המשפט העליון דן לאחרונה במקרה של מחלוקת מי גובר לעניין ירושת נחלה:

האם יורשים עפ"י הצוואה או יורשים עפ"י דין? האם יש חובת פיצוי? לא נותיר אתכם במתח, ונגלה כי בית המשפט העליון קבע שכאשר הצוואה קובעת יורש אחד לנחלה והיא לא קובעת שעל יורש זה לפצות את היורשים האחרים, היא גוברת על ירושה על פי דין ואין חובת פיצוי.

המשמעות היא, היא כשיש צוואה שקובעת מיהו היורש של הנחלה, השאלה מי מבין היורשים ההאחרים מוכן והמסוגל לקיים את המשק החקלאי, אינה רלוונטית.

בעלי נחלות, חשוב מאד לערוך צוואה מתאימה שתביא בחשבון את רצונכם הכן והאמיתי למי הנכם מעוניינים להוריש את הנחלה ובאילו תנאים, בפרט לאור השינויים המהותיים כל כך הנובעים מההחלטת החדשות של רשות מקרקעי ישראל ומכללי ההורשה בנחלות.


34 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page