top of page
  • maorsharonadv

בני רשות בנחלות

עודכן: 2 ביולי 2019

הייתה לי הזכות להעביר ערב עיון בכפר מונש שבמועצה האזורית עמק חפר. עלו לדיון מספר נושאים אקטואליים וחשובים היום יותר מתמיד עבור בני רשות בנחלות, בשל החלטה 1591 של רשות מקרקעי ישראל והיישום שלה במסלולים השונים. דיברנו על מסלולי הרכישה השונים, על פיצול מגרש מנחלה, על השינויים המהותים בכללי ההורשה של נחלות, על חשיבות עריכת צוואה במצב החדש, על חשיבות עריכת הסכמים בין דוריים שיתנו מענה ופתרון כולל למשפחה בהתאם לצרכיה במטרה לשמור על שלום בית. דיברנו גם על שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות והחשיבות בהסדרה התכנונית של הנחלה בפרט לאור תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, אשר חייב את ועדות התכנון לערוך סקר עבירות ושימושים חורגים לצורך לגבש מדיניות אכיפה.

בכל אחת מסוגיות אלו מומלץ לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה במגזר החקלאי, זאת על מנת שיעזור לכם להבין את התמונה הכוללת ביחס לנחלה שלכם ועל מנת שתוכלו להחליט, כיצד לפעול נכון ובצורה המיטבית עבורכם ועבור משפחתכם.

13 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page